Đang xem thông tin cá nhân của Hoang_godalat

Hình đại diện của thành viên

Hoang_godalat

blue2

Thông tin thành viên
  • Hoang_godalat
  • Offline
  • 25 Tháng 9 1993
  • Nam
  • Trung học
  • Vietnam
  • Đồng Nai
  • ---

Thống kê thành viên

Thứ 5 Tháng 6 27, 2013 2:29 pm

Hoang_godalat Tham gia

Thứ 2 Tháng 12 10, 2018 2:19 pm

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

Khoa học không tôn giáo thì què quặt, tôn giáo không khoa học thi mù lòa (Einstein)