Đang xem thông tin cá nhân của HTA68

Hình đại diện của thành viên

HTA68

blue1

Thông tin thành viên
  • HTA68
  • Offline
  • 22 Tháng 3 1968
  • Nữ
  • Kinh doanh
  • Vietnam
  • Hà Nội
  • ---

Thống kê thành viên

Thứ 7 Tháng 6 22, 2013 5:06 am

HTA68 Tham gia

Thứ 6 Tháng 12 14, 2018 10:43 pm

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

"Đừng làm cho người khác những gì mình không muốn người ta làm cho mình"