Đang xem thông tin cá nhân của ĐứcTâmDuyên

Hình đại diện của thành viên

ĐứcTâmDuyên

Thông tin thành viên
  • ĐứcTâmDuyên
  • Offline
  • 0- 0-1982
  • Nam
  • Đại học
  • Kinh doanh
  • Vietnam
  • Điện Biên
  • ---

Thống kê thành viên

Thứ 2 Tháng 12 10, 2012 1:26 pm

ĐứcTâmDuyên Tham gia

Thứ 7 Tháng 12 15, 2018 10:47 pm

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
Bùn dưới chân nhưng ánh sáng trên đầu.