Đang xem thông tin cá nhân của truongducngoc

Hình đại diện của thành viên

truongducngoc

blue2

Thông tin thành viên
  • truongducngoc
  • Offline
  • 17 Tháng 3 1983
  • Nam
  • Đại học
  • Kỹ sư
  • Vietnam
  • Hà Nội
  • ---

Thống kê thành viên

Thứ 6 Tháng 7 13, 2012 1:57 pm

truongducngoc Tham gia

Thứ 4 Tháng 12 19, 2018 11:17 am

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

Trương Đức Ngọc