Đang xem thông tin cá nhân của oneway

Hình đại diện của thành viên

oneway

yellow6

Thông tin thành viên
  • oneway
  • Offline
  • 0- 0-1978
  • Nam
  • Đại học
  • Quản lý
  • Vietnam
  • TP Hồ Chí Minh

Thống kê thành viên

Thứ 5 Tháng 10 30, 2008 9:39 pm

oneway Tham gia

Thứ 3 Tháng 12 11, 2018 12:05 pm

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

Mọi người đều nghĩ đến chuyện thay đổi nhân loại, nhưng không ai nghĩ đến chuyện thay đổi chính mình
(Léon Tolstoi)