Đang xem thông tin cá nhân của Duyên Ngộ

Hình đại diện của thành viên

Duyên Ngộ

blue3_yellow1

Thông tin thành viên
  • Duyên Ngộ
  • Offline
  • 21 Tháng 7 1983
  • Nam
  • Thạc sĩ
  • Kỹ sư
  • Vietnam
  • Hà Nội
  • ---

Thống kê thành viên

Thứ 7 Tháng 4 28, 2012 10:24 pm

Duyên Ngộ Tham gia

Chủ nhật Tháng 12 16, 2018 9:58 pm

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

Nhân loại cần khiêm tốn để học hỏi: "Tất cả đều có ý nghĩa, ngay những gì mà ta cho là vô ý nghĩa"
Phong Thần và Huyền Bí Học _ Cư Sĩ Triệu Phước