Đang xem thông tin cá nhân của daiphat

Hình đại diện của thành viên

daiphat

Thông tin thành viên
  • daiphat
  • Offline
  • Nam
  • Cao đẳng
  • Kinh doanh
  • Vietnam
  • Quảng Bình
  • ---

Thống kê thành viên

Thứ 7 Tháng 8 08, 2009 9:14 pm

daiphat Tham gia

Thứ 3 Tháng 6 10, 2014 10:39 pm

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

Đạo nào là chính là tà ?
Chính tà vốn dĩ nơi tâm.
Nguyên lý tổ thầy đã dạy.
Đạo là một cùng quy hội về.
Tổ tiên chính giáo sinh tồn.
Tất cả là một, một mà tất cả.