Đang xem thông tin cá nhân của huongdao

huongdao

Thông tin thành viên
  • huongdao
  • Offline
  • 0- 8-1983
  • Nam
  • Đại học
  • Vietnam
  • Đồng Nai
  • ---

Thống kê thành viên

Thứ 2 Tháng 4 20, 2009 1:38 pm

huongdao Tham gia

Thứ 5 Tháng 2 22, 2018 2:25 am

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

Ngoảnh nhìn lại cuộc đời ngỡ như là một giấc mộng
Được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không