Đang xem thông tin cá nhân của ngocban85

Hình đại diện của thành viên

ngocban85

blue3_yellow1

Thông tin thành viên
  • ngocban85
  • Offline
  • 0- 0-1976
  • Nam
  • Thạc sĩ
  • Viên chức
  • Vietnam
  • Nghệ An
  • Nghệ

Thống kê thành viên

Thứ 3 Tháng 7 05, 2011 12:57 pm

ngocban85 Tham gia

Thứ 2 Tháng 12 10, 2018 12:13 pm

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

ĐÚNG, SAI, PHẢI, TRÁI THÔI TRANH CÃI.
HÍT SÂU, THỞ DÀI, GIỮ TÂM AN