Đang xem thông tin cá nhân của yogaviet123

yogaviet123

Thông tin thành viên
  • yogaviet123
  • Offline

Thống kê thành viên

Thứ 5 Tháng 6 09, 2011 7:11 pm

yogaviet123 Tham gia

Thứ 6 Tháng 7 19, 2013 5:38 pm

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

Bồ Đề vốn không cây
Gương sáng cũng chẳng đài
Xưa nay không một vật
Nơi nào nhiễm bụi trần.