Đang xem thông tin cá nhân của ngoc.duyen

ngoc.duyen

Thông tin thành viên
  • ngoc.duyen
  • Offline
  • 0- 0-1972
  • Nữ
  • Trung học
  • Kinh doanh
  • Vietnam
  • Quảng Bình
  • ---

Thống kê thành viên

Thứ 5 Tháng 3 03, 2011 5:31 pm

ngoc.duyen Tham gia

Thứ 2 Tháng 5 08, 2017 11:11 pm

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

PD Thanh Tinh