Đang xem thông tin cá nhân của Thi Khuê

Hình đại diện của thành viên

Thi Khuê

Thông tin thành viên
  • Thi Khuê
  • Offline

Thống kê thành viên

Thứ 2 Tháng 12 06, 2010 10:56 am

Thi Khuê Tham gia

Thứ 3 Tháng 9 24, 2013 12:35 pm

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng rõ, làm cho hết sức.
(Khổng Tử)