Đang xem thông tin cá nhân của tinhthuy

tinhthuy

Thông tin thành viên
  • tinhthuy
  • Offline

Thống kê thành viên

Thứ 3 Tháng 11 09, 2010 2:08 pm

tinhthuy Tham gia

Thứ 2 Tháng 5 07, 2012 5:05 pm

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

Ngọc không dũa không thành vật, người không học không biết đạo.
(Hòa Thượng Đại Giác Liển)