Đang xem thông tin cá nhân của DieuChi

Hình đại diện của thành viên

DieuChi

yellow4

Thông tin thành viên
  • DieuChi
  • Offline
  • 03 Tháng 6 1984
  • Nữ
  • Kỹ sư
  • Vietnam
  • Quảng Bình
  • ---

Thống kê thành viên

Thứ 7 Tháng 11 29, 2008 3:04 pm

DieuChi Tham gia

Thứ 3 Tháng 12 11, 2018 11:46 pm

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

Muốn thành Cán Bộ Thiên Đình phải học với "Vũ trụ huyền bí"