Nhắn tin nhanh

Lưu ý bạn cần phải cài đặt chương trình Windows Messenger trên máy tính của mình để có thể sử dụng được chức năng này.

banana [ nguyenvantoai@hotmail.com ]
 
Thêm thành viên
Gửi tin nhắn
Đóng cửa sổ